Biskupi kontra państwo w sprawie in vitro

Biskupi wysłali dziś list do najważniejszych osób w państwie: do premiera, prezydenta, marszałków, szefów klubów. Ostrzegają przed uchwaleniem ustaw o in vitro. W środę Sejm zaczyna nad tym debatę.
Biskupi piszą w swym liście, że ,,chcą przestrzec przed uchwaleniem ustaw dopuszczających rozwiązania prawne, które są nie do pogodzenia zarówno z obiektywnymi racjami naukowymi o początku biologicznego życia człowieka jak też z jednoznacznymi wskazaniami moralnymi płynącymi z Dekalogu i Ewangelii które przypomina Kościół". W sześciu punktach, biskupi przedstawiają argumentację przeciwko in vitro.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8529738,Biskupi_kontra_panstwo_w_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.10.2010