Spotkania z historią i zabytkami w Gminie Santok - Treffen mit der Geschichte und den Denkmälern in der Gemeinde Santok

Santok22.10.10.JPG

2. Deutsch-Polnische Tagung in Santok (Zantoch) b. Gorzow (Landsberg)
am 22.10.2010, Beginn 12Uhr, Gminny Osrodek Kultury, nahe der Netzebruecke

Programm / program:

*/„Spotkania z historią i zabytkami w Gminie Santok“ / /*

*/„Treffen mit der Geschichte und den Denkmälern in der Gemeinde Santok“/*

Otwarcie konferencji / Tagungseröffnung - Wójt Gminy / Bürgermeister der
Gemeinde Santok *Stanisław Chudzik*

*Fundacja Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej*:
/Osiągnięcia i plany dotyczące historii i zabytków w Gminie Santok /
Stand und Plaene bez. der Geschichte und Denkmäler in der Gemeinde Santok/

Prof. Dr. Ing. *Paul Zalewski* (Europa-Universität Viadrina, Professur
für Denkmalkunde): /Nichtregierungsorganisationen und das Kulturerbe in
europäischen Grenzgebieten - einige Bemerkungen / Organizacje
pozarządowe w ochronie dóbr kultury na obszarach pogranicznych w Europie
- kilka uwag/

dr *Dariusz Rymar* (Archiwum Państwowe w Gorzowe) /Praca na rzecz
historii Santoka – kontekst lokalny i ogólnopolityczny / Arbeit für die
Geschichte Santoks im lokalen und zeitgeschichtlichen Kontext /

dr *Witold Pronobis* (Berlin, dawniej Miejsce Spotkań Marwice): /Bariery
przemian mentalnościowych polsko-niemieckiego pogranicza / Die
Hindernisse der Mentalitätsevolutionen in der deutsch-polnischen
Grenzregion/

Dr. *Martin A. Voelker* (Humboldt-Universität zu Berlin): /Jak mogą
wrócić niemieccy literaci i ich bohaterowie do swych dawnych krajobrazów
kulturowych // /Wie kehren die deutschen Literaten und die Helden zurück
in ihre ursprünglichen Kulturlandschaften?/

Dipl.-Ing. *Volkmar Schnöke* (Brandenburger Bauernhoefe, BDA Berlin):/
Historyczne budownictwo wiejskie – bank online danych i
polsko-niemieckie kooperacje / Historische Landbaukultur –
Online-Datenbank und die deutsch-polnischen Kooperationen/

*Nicole Seydewitz* (Keramik- und Ofenmueum Velten): /Museum in der
Ofenstadt Velten, grenzueberschreitende Beziehungen im Kulturgut /
Muzeum w „mieście pieców“, transgraniczne powiązania dóbr kultury/

*Paweł Migdalski* (Uniwerytet Szczeciński): /Piastowskie miejsca Pamięci
Narodowej na przykładzie Cedyni, sugestia do promocji Santoka /
Nationalgedenkstätten der Piasten am Beispiel von Cedynia/Zehden, Muster fuer Santok/

*Dariusz Barański* (Gazeta Wyborcza, Gorzów): /Mieszkając w Santoku... /
In Santok wohnend.../

*Robert Piotrowski* (Komisja Historyczna Parafii Ewangelickiej, Gorzów):
/Element odmienności religijnej dziedzictwa kulturowego – poewangelickie
kościoły i cmentarze / Element der Andersgläubigkeit des Kulturerbes –
(post)evangelische Gotteshäuser und Friedhöfe /

*Zwiedzanie Muzeum Grodu Santok / Besichtigung des Burgmuseums Santok*

*Prezentacja projektu Droga Sw.Jakuba / Projektvorstellung Jakobsweg
(Europa-Uni. Frankfurt/O.)
*

Moderacja, prowadzenie / Moderation, Leitung: Robert Piotrowski i dr
Maciej Dudziak. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie / Konferenz
wird simultan gedolmetscht.

Konferencja w ramach projektu Gminy Santok & Landesgeschichtliche
Vereinigung fuer die Mark Brandenburg e.V., współfinansowanie Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie *Stiftung für
deutsch-polnische Zusammenarbeit [FWPN **12638/09/EB]*

Robert Piotrowski

Event: 22.10.2010 - 12:00 - 22.10.2010 - 22:00
Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.10.2010