Rasizm nasz codzienny

Matka dziewięcioletniej Wietnamki pobitej w szkole przez kolegów usłyszała od wychowawczyni, że widocznie ich sprowokowała. W Polsce jest milczące przyzwolenie na zachowania rasistowskie
Taki wniosek wynika z raportu "Rasizm w Polsce" przygotowanego przez Helsińska Fundację Praw Człowieka. Wyniki raportu Fundacja ogłosi dzisiaj.
- Oficjalna liczba przestępstw na tle rasistowskim i ksenofobicznym jest w Polsce niewielka, choć . przypuszcza się, że spora może być tzw. ciemna liczba, czyli ilość przestępstw niezgłoszonych - mówi Agnieszka Mikulska, autorka raportu. - Niezależnie od ciemnej liczby Polska jest krajem o stosunkowo małym nasileniu takich incydentów. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich nie ma u nas znaczącej partii politycznej, której program bezpośrednio odwoływałby się do rasizmu i ksenofobii. W mediach też nie ma nagonki na cudzoziemców. To powoduje, że nie ma w Polsce dyskusji na temat rasizmu. Mimo, że - jak wynika z naszych badań - postawa tolerancji i przyzwolenia dla zachowań rasistowskich jest dość powszechna.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8665782,Rasizm_nasz_codzienny.htm...
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.11.2010