Podwójne milczenie

Rozmowa z prof. Michałem Głowińskim o Holocauscie i homofobii.
Joanna Podgórska: – Słowa: Żyd, gej, przestały już budzić lęk i poczucie wyobcowania?

Prof. Michał Głowiński: – I tak, i nie. Z głębokiego poczucia obcości wyrwałem się po przemianie ustrojowej w 1989 r. Wtedy zmieniła się nie tylko sytuacja polityczna, ale i egzystencjalna. Zaczęto mówić o sprawach, o których trudno było mówić w PRL. A to były akurat rzeczy dla mnie ważne. Oswojenie tematu żydowskiego pochodzenia nastąpiło szybciej. Napisałem na ten temat sporo wspomnień. Teraz, w dość późnym wieku, wydałem autobiografię, w której mówię także o mojej orientacji seksualnej. Dziś to się nazywa coming out, dla mnie to przezwyciężenie tego wyobcowania.

Autobiografia: „Kregi obcości”

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1509614,1,rozm...
Veröffentlichung/ data publikacji: 23.11.2010