Moje miasto i ja

Korespondencja własna z Torgelow
Uczniowie dwóch przygranicznych miast partnerskich, niemieckiego Torgelow i polskiego Kamienia Pomorskiego, przygotowali pomysłowy konkurs fotografii czarno-białej na temat swoich rodzinnych miast. Wystawa prac, które wykonali, została otwarta w miniony wtorek w ratuszu w Torgelow. Pod koniec marca zostanie pokazana w Kamieniu Pomorskim.
Jesienią minionego roku ogłoszony został przez miasto Torgelow konkurs na czarno-białą fotografię, zatytułowany „Moje miasto i ja”. Adresowany był do młodych ludzi, w wieku 13-18 lat, którzy poprzez fotografię chcieli pokazać zarówno piękno swojego miasta, jak i spojrzeć na nie krytycznie.
Do pomysłu przyłączył się Kamień Pomorski, w którym inicjatywę wspierał Kamieński Dom Kultury. W Torgelow włączyła się do niej głównie Szkoła Regionalna im. Alberta Einsteina, organizując dla uczniów klasy siódmej specjalne zajęcia projektowe.
Do centrum konkursu, które ulokowało się w torgelowskim ratuszu, nadeszło ponad stop prac. Jury wybrało spośród nich po 25 najpiękniejszych fotografii z każdego miasta, kwalifikując je na wystawę. Były wśród nich także fotografie kolorowe, które przekształcono na czarno-białe. Wszystkie zostały powiększone do formatów wystawowych i wydrukowane na płytach z utwardzanej pianki.
Zdjęcia pokazują różne odczucia uczniów, także bardzo krytyczne. Świadczy to o silnych więziach uczuciowych z miejscem urodzenia i zamieszkania, o woli kreatywnego ich przekształcania.
W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciela władz powiatowych i miejskich, m.in. starosta powiatu Uecker-Randow, dr Volker Böhning, i burmistrz Torgelow, Ralf Gottschalk. Uczniowie i nauczyciele mieli też okazję do rozmów i wymiany uwag. Uczniowie z Kamienia Pomorskiego mogli też zwiedzić miasto, byli w Szkole Regionalnej im. Alberta Einsteina i w historycznym Castrum Turglowe – replice miasta średniowiecznego.
Pod koniec marca planowana jest rewizyta delegacji Torgelow w Kamieniu Pomorskim. Potem, przez miesiąc, wystawa będzie pokazywana w Kamieńskim Domu Kultury.
Dodajmy na koniec, że w Torgelow projekt prowadziła Reintraudt Grey, a w Kamieniu Pomorskim – Stanisław Motyka.
Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.03.2011