Polacy i Mniejszość Niemiecka się nie dogadają

Mniejszość Niemiecka: nasi przodkowie nie walczyli o polskość tych ziem i nie cieszyli się z przyłączenia części Śląska do Polski. W czwartek radni wojewódzcy będą uchwalać rezolucję upamiętniającą 90. rocznicę III powstania śląskiego. Mimo wielotygodniowych spotkań i uzgodnień nie udało się klubom porozumieć co do wspólnej treści z Mniejszością Niemiecką . Pierwszą wersję kwestionowali posłowie MN, tłumacząc, że ta optyka postrzegania powstań jest im zupełnie obca, gdyż ich przodkowie nie walczyli o polskość tych ziem i nie cieszyli się z przyłączenia części Śląska do Polski.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,9505019,Polacy_i_Mniejszosc_Niemi...
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.04.2011