Ożywić szlak pamięci

Miejmy nadzieję, że nasza pamięć narodowa jest w lepszej kondycji niż muzea, znajdujące się na nadodrzańskim Szlaku Pamięci Narodowej. Po to, aby ten szlak ożywić, gmina Mieszkowice podpisała porozumienie z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, które chce ten obszar objąć swym patronatem.
Porozumienie na rzecz wspólnych działań dotyczących popularyzacji historii szlaku bojowego I Armii Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej, edukacji regionalnej Nadodrza oraz upowszechniania dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego podpisali 16 kwietnia dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Paweł Pawłowski i burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa. Dokument parafowano w Gozdowicach podczas obchodów 66. rocznicy forsowania Odry. Muzeum chce objąć opieką merytoryczną miejsca pamięci w gminie Mieszkowice, w tym Muzeum Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach i Muzeum Pamiątek I Armii WP w Starych Łysogórkach. Chodzi o rewitalizację i rozbudowę tych placówek, które mają być również miejscem edukacji regionalnej i przyrodniczej oraz spotkań mieszkańców Nadodrza. Miałyby też pełnić funkcję punktów informacji turystycznej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=11-18&temat=4
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.05.2011