Köhler w Skierbieszowie

Tu urodził się 68 lat temu jako dziecko niemieckich osadników mieszkających w domu po wypędzonych Polakach. Spotkanie z nim zaplanowano w symbolicznym miejscu - Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny. Szkoła stoi dokładnie tam, gdzie w nocy z 27 na 28 listopada 1942 r. Niemcy zgonili polskich mieszkańców wsi. Wywieziono ich do obozu przejściowego w Zamościu, skąd trafiali dalej na roboty przymusowe do Niemiec albo do Auschwitz. Na ich miejsce przyjeżdżali niemieccy osadnicy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,9581843,K%C3%B6hler_w_Skierbieszo...
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.05.2011