Polscy Żydzi nadal nie mają swoich ulic w Biłgoraju

Biłgorajscy radni zrezygnowali z głosowania nad nadaniem dwóm ulicom w mieście imienia historycznych postaci polskich Żydów: Berka Joselewicza i Isaaka Bashevisa Singera. Inicjatorami złożenia projektu uchwały byli miejscowi przedsiębiorcy, którzy założyli Fundację Biłgoraj XXI i członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego im. Isaaka Bashevisa Singera, które stawia sobie za cel promocję ziemi biłgorajskiej, miasta i twórczości pisarza uhonorowanego za swą twórczość Literacką Nagrodą Nobla w 1978 r.
Ale do głosowania nie doszło. - Projekt głosami większości radnych został zdjęty z porządku obrad - mówi Artur Bara, biłgorajski radny i członek Stowarzyszenia Kulturalnego im. Isaaka Bashevisa Singera.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,10031090,Polscy_Zydzi...
Veröffentlichung/ data publikacji: 30.07.2011