Pamięć Jedwabnego

W latach 2002-11 przybyło w Polsce ludzi, którzy o Jedwabnem nie słyszeli. W szkole o tym nie uczą. W każdej grupie wykształcenia - w dolnych mniej, w górnych bardziej - rośnie stosunek wskazań Polaków jako głównych sprawców do wskazań Niemców. W efekcie prawda historyków, która w 2002 r. miała tylko minimalną, 2-punktową przewagę i tylko w grupie z wyższym wykształceniem, dziś nie tylko dominuje w tej grupie nad innymi poglądami, ale przenosi się na grupę z wykształceniem średnim. 9 lat temu na Niemców (25%) wskazywało dwa razy więcej badanych niż na Polaków (12%), dziś istnieje już równowaga.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,9974608,Pamiec_Jedwabnego.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.07.2011