Solidarni z Białorusią

Wczoraj w Warszawie otwarto biuro informacyjne kampanii Solidarność z Białorusią. Biuro ma być pomostem między polskimi i europejskimi dziennikarzami a niezależnymi strukturami na Białorusi. Biuro zostało zorganizowane pod auspicjami bliskich głównych kandydatów opozycyjnych w białoruskich wyborach prezydenckich 19 grudnia sfałszowanych przez władzę.
Jedną z jego założycielek jest m.in. córka Uładzimira Nieklajewa, najważniejszego z opozycyjnych kandydatów w ostatnich wyborach. Warszawskie biuro jest finansowane przez polski MSZ oraz zagraniczne fundacje na rzecz demokracji.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10174005,Solidarni_z_Bialorusia.h...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.08.2011