Ekskluzywny Trójkąt Weimarski

W ciągu 20 lat istnienia Trójkąta Weimarskiego udało się stworzyć ekskluzywną platformę współpracy politycznej, gospodarczej, społecznej w skali międzynarodowej - stwierdził pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski.
Bartoszewski otworzył międzynarodową konferencję z okazji 20-lecia powstania Trójkąta Weimarskiego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/10,716417-Rocznica-istnienia-Trojka...
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.09.2011