Komorowski: Europa pomogła Polsce

Współpraca i integracja pozwalają zbudować lepszą przyszłość ponad podziałami - powiedział prezydent Bronisław Komorowski podczas przemówienia na forum Parlamentu Europejskiego.
Podkreślił, że "cena, którą trzeba było zapłacić za pokój opłaciła się jak nigdy w historii". Europa, dla której historia była łaskawsza, pomogła Polsce w integracji - dodał, zaznaczając, że Polacy pamiętają o solidarności tej Europy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/13,716455-Komorowski--Europa-pomogl...
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.09.2011