Piętnaście lat minęło dla chóru spod Białego Bociana

Z tej okazji w niedzielę, 18 września, zaśpiewa w bożnicy z pierwszą kantorką w Niemczech - Avitall Gerstetter. Z dyrygentem rozmawia Ewa Orczykowska. Czy chóry synagogalne to faktycznie zespoły wyłącznie męskie?
- W tradycyjnym odłamie judaizmu, gdzie jest rabin i kantor, w synagodze panuje segregacja płci, dostęp do głównej części synagogi mają tylko mężczyźni, dla kobiet zarezerwowany jest babiniec, galeria na piętrze, by nie rozpraszały mężów podczas modlitwy. Istnieją jednak gminy, w których kobiety mogą zostawać rabinkami i kantorkami, a już w XIX wieku w Niemczech pojawiły się chóry mieszane i specjalnie dla nich tworzono kompozycje. Tradycyjnie faktycznie jest to zespół męski lub męsko-chłopięcy. My jesteśmy jednak bardziej liberalni.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,10289443,Pietnascie...
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.09.2011