Poczobut nie opuści Białorusi

Białoruskie MSW zabroniło korespondentowi "Gazety Wyborczej" i działaczowi polonijnemu Andrzejowi Poczobutowi opuszczania kraju.
Ograniczenie nałożono w związku z wymierzonym mu przez sąd wyrokiem w zawieszeniu za zniesławienie prezydenta Alaksandra Łukaszenki.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/243283,723257-Andrzej-Poczobut-nie-...
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.09.2011