Zadbają o prom

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach skontrolowała funkcjonowanie promu rzecznego „Bez Granic” na odrzańskiej przeprawie granicznej w Gozdowicach. Wnioski przedstawiono na sesji 8 września. Komisja stwierdziła parę uchybień. Zalecono uzupełnienie niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice), poprawę estetyki (jednolity ubiór załogi, malowanie zniszczonych elementów promu), usprawnienie pracy kasjerek (likwidacja kolejek po bilety). Zasugerowano też podwyższenie opłat w celu zmniejszenia dotacji gminy do przeprawy, bowiem opłat nie podnoszono od czasu uruchomienia promu, czyli przez blisko 4 lata.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=11-39&temat=4
Veröffentlichung/ data publikacji: 30.09.2011