Baby są jakieś inne

Równa płaca za równą pracę. Ustawa o parytetach. In vitro. Czy kobiety w Sejmie powinny i potrafią działać razem? Jakie sprawy mogłyby je połączyć? Tylko co czwarty poseł to posłanka. Dlatego jeśli chcą w tej kadencji przeforsować ważne dla kobiet projekty, muszą działać ''wespół w zespół''. A więc posłanki wszystkich partii, łączcie się!
Kobiety są w każdym z pięciu klubów. W PO - 72 posłanki, PiS - 27, w Ruchu Palikota - pięć, w SLD - cztery, w PSL - dwie. Razem: 110 posłanek. Mogłaby powstać całkiem spora grupa, nawet gdyby kobiety PiS ją częściowo zbojkotowały.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10515697,Baby_sa_jakies_inne.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.10.2011