GUS: bezrobocie bez zmian

Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 11,8 proc., czyli bez zmian w stosunku do sierpniowego wyniku - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Rok wcześniej, we wrześniu 2010 roku, bezrobocie wynosiło 11,5 proc. Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal m.in. w województwach warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września wyniosła 1 mln 861,7 tys. osób (w tym 1 mln 24,6 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 6,4 tys. osób, czyli o 0,3 proc. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem liczba ta była wyższa o 49,1 tys. osób.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,10531224,GUS__bezrobocie_bez_zmia...
Veröffentlichung/ data publikacji: 25.10.2011