Zaskarżyć ''zakaz pedałowania''

Wczoraj opisaliśmy, jak sąd na wniosek Narodowego Odrodzenia Polski zarejestrował jej nonwe znaki. Do tej pory była to jedynie ''falanga'' (nawiązująca do znaku przedwojennego ONR). Teraz sąd zgodził się na rejestrację krzyża celtyckiego (w Niemczech zakazany jako symbol neofaszystowski), orła w koronie z rózgami liktorskimi (od rózg liktorskich pochodzi słowo ''faszyzm''), krzyża i miecza oraz często pokazywanego na demonstracjach przez narodowców ''zakazu pedałowania''.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,10698259,Zaskarzyc___zakaz_pedalo...
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.11.2011