Bronią ''Krytyki Politycznej'', nawet jeśli nie zawsze się z nią zgadzają

Protestujemy przeciwko manipulacjom sugerującym związki środowiska Krytyki Politycznej z aktami przemocy, do jakich doszło 11 listopada w Warszawie i używania ich jako pretekstu uzasadniającego konieczność odebrania temu środowisku Centrum Kultury - piszą w listach otwartych artyści i działacze organizacji pozarządowych.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10691295,Bronia___Krytyki_Polityc...
Veröffentlichung/ data publikacji: 23.11.2011