Kozłowska-Rajewicz: Więcej kobiet w polityce

...mówi pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz- Osią: moich działań powinna być równość na rynku pracy, równość pomiędzy kobietami i mężczyznami, a także równość wszystkich innych środowisk, które się czują niedoreprezentowane albo w jakiś sposób dyskryminowane na rynku pracy. To jest pierwsza rzecz, jaką się trzeba zająć, i to jest ogromne pole do działania.
Zwróciła uwagę na konieczność łączenia życia zawodowego z rodzinnym, a więc potrzebę zwiększania oferty państwa, jeżeli chodzi o instytucjonalną opieką nad dziećmi i osobami zależnymi.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/600128,764005-Kozlowska-Rajewicz-o-...
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.12.2011