Kaczyński: Będziemy finansować bogatszych od nas

- Obecny rząd podjął decyzję o daleko idących skutkach. Decyzję o tym, że Polska ma przystąpić do umowy, której sens jest następujący - sens z naszego punktu widzenia - mamy oto ograniczyć, i to ograniczyć w bardzo istotnym stopniu, naszą suwerenność i to w tych sprawach, które dla funkcjonowania demokracji są szczególnie ważne - powiedział Kaczyński podczas konferencji "Nowe porządki w Europie" zorganizowanej w gmachu Senatu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/16,767842-Kaczynski--mamy-do-czynie...
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.12.2011