Dyskryminacja ma się, niestety, dobrze

Ustawa "równościowa" jest tak zła, że nie da się stosować. Sądy i Trybunał Konstytucyjny tak wąsko interpretują przepisy równościowe, że niewiele z nich wynika. To wnioski z sobotniej konferencji "Skuteczna Ochrona Prawna Przeciwko Dyskryminacji Kobiet" zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej-Bez równego traktowania kobiet i mężczyzn nie ma prawdziwej demokracji. A dyskryminacja kobiet w Polsce jest faktem - mówił otwierając konferencję prezes NRA Andrzej Zwara.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10797587,Dyskryminacja_ma_sie__ni...
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.12.2011