Więcej równości

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, nowa pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, będzie wspierać kwoty dla kobiet w biznesie i działania zmierzające do zrównania zarobków kobiet i mężczyzn. Taką deklarację złożyła w piątek na spotkaniu z działaczkami Kongresu Kobiet.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,10837660,Wiecej_rownosci.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.12.2011