Wykaz osób związanych z przedwojenną historią Słubic

Poniższe zestawienie zawiera nie tylko nazwiska, ale i krótkie noty biograficzne. Dokładne przybliżenie każdej z tych sylwetek zajęłoby zbyt wiele miejsce, to dobry temat na obszerną książkę, dlatego ograniczyłem się wyłącznie do informacji najważniejszych. Dziś pierwsza z dwóch części mojego autorskiego zestawienia: nazwiska A-K.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://slubice24.pl/poznaj-slubice/slubice-wczoraj-i-dzis/21...
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.02.2011