OFE chronione prawem autorskim

Władza może nie ujawniać zamawianych przez siebie opinii ekspertów, jeśli powoła się na ochronę praw autorskich - wynika z piatkowego wyroku NSA w sprawie przeciw prezydentowi. Powołując się na ten wyrok, władza może nie udostępniać ekspertyz o tworzonym prawie. Może to więc dotyczyć działań rządu, Sejmu czy samorządów.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,11046022,OFE_chronione_prawem_aut...
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.01.2012