Politycy odbiją prokuraturę?

Seremet chce wzmocnić niezależność prokuratury, a Gowin ją ograniczyć. Kryzys wywołany buntem prokuratorów wojskowych ujawnił groźbę kryzysu poważniejszego: na tle sporu o przyszły kształt prokuratury. Politycy chcą nad nią większej kontroli. A to oni piszą ustawy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,11076225,Politycy_odbija_prokurat...
Veröffentlichung/ data publikacji: 02.02.2012