Rządowe strony bronione przed internetowymi anonimami

Strony rządu i urzędów mają być niedostępne dla anonimowych internautów. Czy to naruszenie konstytucyjnego prawa do informacji? I wolności zgromadzeń? Po protestach przeciw ACTA, kiedy blokowano strony rządu, Sejmu, a nawet służb, minister administracji i cyfryzacji Michał Boni wydał "Wytyczne w zakresie ochrony portali informacyjnych administracji publicznej". Zawierają wymogi dla firm obsługującym te portale.
Mają zabezpieczyć się przed atakami DDoS, gdy jednocześnie tak wiele osób wchodzi na stronę, że się ona zawiesza, oraz atakami hakerskimi.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,11111459,Rzadowe_strony_bronione_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.02.2012