Z dziejów Żydów w Königsbergu (1)

„Ja, Johann zwany von Wedel, wójt (advocatus) sławnego księcia, pana Ludwika margrabiego brandenburskiego, publicznie oświadczam i potwierdzam, że w imieniu pana mego miasto Chojnę odwiedziłem i tu przybyłem, rajców tego miasta przyjąłem do pomocy, Żydów tu mieszkających ogniem spaliłem, i dobra do tych Żydów należące, za zgodą pana mego, sobie w całości zabrałem i przyjąłem. Na poświadczenie tego przywieszam moją pieczęć. Działo się w roku Pańskim 1351, w przeddzień św. Mateusza Apostoła” (czyli 20 września 1351 r.).
Od ognia płonącego stosu i krzyków żywcem palonych ludzi zaczyna się historia chojeńskich Żydów.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-09&temat=7
Veröffentlichung/ data publikacji: 02.03.2012