Z dziejów Żydów w Königsbergu (3)

W pierwszych dziesięcioleciach XVIII wieku prowadzono w Chojnie prace „misyjne”, mające zachęcić Żydów do przyjmowania wiary chrześcijańskiej, ale z marnym efektem, bo - jak stwierdza Augustin Kehrberg - w ciągu 10 lat nawróciły się tylko 4 osoby. Ich konwersja była ważnym wydarzeniem religijnym i towarzyskim. Pierwszą konwertytką była Vögelchen Elisabeth Wulf, panienka mająca około 15 lat, która pracowała u handlarza końmi Nathana. Ponieważ człowiek ów traktował ją źle, przeniosła się na służbę do domu doktora Praetoriusa. Tu, pod opieką duchową inspektora (pastora) Liviusa, zdecydowała się na zmianę wyznania. Na chrzcie, który miał miejsce 22 listopada 1707 roku, otrzymała imiona Christiana Maria i nowe nazwisko: Königsberg. Jak zapisano w księdze chrztów, „Christiana - by pamiętała, że jest chrześcijanką, Maria, bo przyjęła chrzest w kościele Marii poświęconym, a nazwisko Königsberg, bo tu w tym mieście jako pierwsza z judaizmu przeszła na chrześcijaństwo”. Świadkami chrztu (chrzestnymi) byli: młody pan baron von Skerbintzky, burmistrzowie: Lüder, Rühle i Pauli, kamerariusz Krüger, Johann Pütte, pułkownikowa Hünick, kapitanowa von Unger, majorowa Specht, inspektorowa (Livius), burmistrzowa Lüder, burmistrzowa Rühle, doktorowa Preatorius, doktorowa Magasin, panie: Goldschmidt, Meister, Zimmermann, Wittscheibe, Weiss i pani kantorowa. Nowa luteranka mieszkała w Chojnie do 1711 r. W tym roku wyszła za mąż za przechrzczonego Żyda Davida Christiana i razem z nim wyjechała do Mieszkowic (Bärwalde).

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-11&temat=6
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.03.2012