Antysemicki atak w Lublinie. Kolejny!

Tomaszowi Pietrasiewiczowi, dyrektorowi Teatru NN, neofaszyści wrzucili już cegłę ze swastyką do domu, potem straszyli atrapą bomby. Teraz napiętnowali go antysemickimi plakatami w całym Lublinie. Pietrasiewicz jest twórcą i dyrektorem Ośrodka Brama Grodzka-Teatr NN, uznanej w Polsce i Europie instytucji pielęgnującej pamięć o Żydach.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,11753682,Antysemicki_atak_w_Lubli...
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.05.2012