Prezydenta Jędrzejczaka sprawa życia i śmierci

W środę w sądzie apelacyjnym w Szczecinie rozpoczął się kolejny proces prezydenta Gorzowa. Tadeusz Jędrzejczak odwołał się od wyroku sądu pierwszej instancji, który skazał go na sześć lat więzienia za udział w tzw. aferze budowlanej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,11979994,Pr...
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.06.2012