Polityka wschodnia - gramy dalej.

- Kryzys siły europejskiej wynika z kryzysu europejskiego. To fakt obiektywny - zwracał uwagę Komorowski. Jego zdaniem to powoduje, że Europa stała się ''mniej odważna''. Jaką politykę wschodnia Polska będzie promować w Unii? Zdaniem prezydenta jej dotychczasowym problemem był ''kłopot braku proporcji między możliwościami a zamierzeniami''.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,12019034,Polityka_wschodnia___gra...
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.06.2012