Wolność zgromadzeń ograniczona. Senat złagodził pomysły prezydenta.

Mimo poprawek ostał się kluczowy przepis: możliwość zakazania zgromadzenia, które miałoby się odbyć w tym samym miejscu i czasie lub na trasie innego zgromadzenia. Władze samorządowe mają swobodę uznania, czy odbycie się tych zgromadzeń obok siebie zagraża "życiu, zdrowiu lub mieniu w wielkich rozmiarach". I czy mogą je od siebie skutecznie oddzielić. Prezydent Bronisław Komorowski wniósł ustawę tuż po zamieszkach 11 listopada właśnie po to, by uniemożliwiać kontrdemonstracje.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,12200990,Senat_ograniczyl_prawo_d...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.07.2012