Wspólny apel Kościołów polskiego i rosyjskiego podpisany: "Przebaczyć to wyrzec się zemsty i nienawiści" [PEŁNY TEKST].

"Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem. Jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy i najważniejszy krok do odbudowania wzajemnego zaufania, bez którego nie ma trwałej ludzkiej wspólnoty ani pełnego pojednania" - pod takim m.in. słowami podpisali się przewodniczący Episkopatu Polski abp Józef Michalik i patriarcha rosyjskiej Cerkwi Cyryl

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,12322337,Wspolny_apel_Kosciolow_p...
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.08.2012