Reportaż: Niemcy znikają z Transylwanii Odejście Sasów z Siedmiogrodu.

Niedługo umrą ostatni Niemcy z Transylwanii. Pozostaną ślady ich 800-letniej obecności: ponad sto warownych kościołów, wioski z kolorowymi domami, krytymi dachówką, kamienne nagrobki na cmentarzach. I książka noblistki Herty Müller, rumuńskiej Niemki.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polityka.pl/swiat/obyczaje/1528763,1,reportaz-nie...
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.07.2012