W kościołach list o pojednaniu narodów Polski i Rosji. Kto nie przeczytał?

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, proboszcz kościoła Trójcy Świętej w Gliwicach - wbrew poleceniu biskupów - nie odczytał w niedzielę "Wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji". Uważa, że Polacy nie są skłóceni z Rosjanami, patriarcha Cyryl I jest niewiarygodny, bo był (a może nadal jest) agentem KGB, a wierni mogą znaleźć list w internecie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,12452397,W_kosciolach_list_o_poje...
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.09.2012