Barbara Labuda laureatką Nagrody Specjalnej Kongresu Kobiet

Labuda była posłanką w latach 1989-1997, współzałożycielką Unii Demokratycznej (późniejszej Unii Wolności), założycielką pierwszej Grupy Parlamentarnej Kobiet. W latach 1996-2005 była sekretarzem stanu w kancelarii ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, gdzie kierowała biurem ds. społecznych, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi. W czasach PRL - działaczka opozycji związana z KOR, a następnie z Solidarnością. W Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet Labuda jest ministrą świeckości państwa i wielokulturowości.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,12491449,Barbara_Labuda_laureatka...
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.09.2012