Libicki: Hotel w synagodze? To już lepiej ją zburzyć!

Rozumiałem i rozumiem, że obiektowi temu nie można przywrócić jego dawnego, sakralnego charakteru. Zwyczajnie - wyznawców judaizmu jest dziś po prostu w Poznaniu mniej niż choćby przed wojną. Jednak pomiędzy przywróceniem temu obiektowi charakteru sakralnego, a dalszym podtrzymywaniem jego desakralizującej funkcji, funkcji nadanej w określonych okolicznościach i mającej swoje dramatyczne źródła, jest po prostu zwyczajna przepaść.
Przepaść stanowiąca miejsce dla całej gamy rozwiązań. Od Centrum Dialogu, przez funkcje muzealne, aż do - powiedzmy to sobie wprost - zburzenia budowli, sprzedania działki i przekazania w ten sposób uzyskanych pieniędzy na obecne potrzeby religijne i kulturalne poznańskiej gminy żydowskiej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,12525252,Libicki__Hot...
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.09.2012