Wybory na Litwie

Porażka centroprawicy, zwycięstwo populistów, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie przekroczyła próg wyborczy. Litwini ukarali w niedzielę konserwatywny rząd Andriusa Kubiliusa za zły stan gospodarki, wysokie bezrobocie, niskie płace i ogromną emigrację zarobkową.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,12669946,Wybory_na_Litwie__porazk...
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.10.2012