Muzeum Śląskie – podpowiedzi i dopowiedzi.

Wagon bydlęcy będzie łącznikiem między II wojną, a rzeczywistością Górnego Śląska w Polsce Ludowej – taka jest propozycja zawarta w zwycięskim scenariuszu firmy AdVenture na stałą wystawę historii Górnego Śląska.
Takimi właśnie wagonami wywożono Żydów, Polaków i inne nacje do obozów koncentracyjnych w czasie wojny; takimi też deportowano dziesiątki tysięcy Górnoślązaków na Sybir i do Kazachstanu; wreszcie – w takich wagonach przyjechały na Śląsk setki tysięcy Polaków (także Ukraińców) z Kresów Wschodnich.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://dziadul.blog.polityka.pl/2012/10/22/muzeum-slaskie-%E...
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.10.2012