SLD złożył wnioski o delegalizację Wszechpolaków

W środę SLD złożyło trzy wnioski. Do prezydent Warszawy o "wszczęcie procedury kontrolnej oraz skierowanie do sądu wniosku o rozwiązanie stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska".
Do prokuratora generalnego "o lustrację środowisk faszyzujących, nacjonalistycznych o utajnionych strukturach i przynależności mieniących się spadkobiercami Obozu Narodowo Radykalnego - organizacji zdelegalizowanej decyzją Władz II Rzeczypospolitej Polski w lipcu 1934 roku".
A do premiera o "lustrację środowisk faszyzujących, nacjonalistycznych o utajnionych strukturach i przynależności mieniących się spadkobiercami ONR".
Powodem delegalizacji MW ma być naruszenie art. 13 konstytucji, który dotyczy propagowania nienawiści na tle rasowym i ideologii nazistowskiej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,12901348,SLD_zlozyl_wnioski_o_del...
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.11.2012