Niemcy w Polsce będą mogli otrzymać niemieckie dowody osobiste

Od roku 2013 nawet osoby, które nigdy nie mieszkały w Niemczech ani nie są tam zameldowane, będą mogły otrzymać w konsulacie niemiecki dowód osobisty - poinformował konsul RFN w Opolu Peter Eck.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,126565,12996437,Niemcy_w_Polsce_beda_mo...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.12.2012