Odbudują "wielki wojenny wyrzut sumienia przy granicy"