Wybrany nowy gospodarz Żagania. Została nim Małgorzata Kuźniar

Wojewoda Marcin Jabłoński zaproponował, premier Donald Tusk zaakceptował. Nowym gospodarzem Żagania zostanie Małgorzata Kuźniar, była skarbnik województwa lubuskiego. Do czasu nowych wyborów będzie wykonywała obowiązki burmistrza i rady miasta.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,13476310,Wy...
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.02.2013