Fundacja Architektury broni zabytkowej fasady dawnego kina "Piast" w Słubicach

Logo Fundacji Architektury w Warszawie (proj. Piotr Chuchla)

Fundacja Architektury w Warszawie, realizująca zadania z zakresu ochrony wartości historycznej i kulturowej architektury, szczególnie powstającej w XX w., wyraziła oficjalne poparcie dla działań na rzecz zachowania zabytkowej fasady dawnego kina "Piast" w Słubicach.

W opinii Fundacji walory zabytkowe, historyczne, artystyczne i kulturowe należy otoczyć opieką i szczególną dbałością o stan zachowania.

Pismo poparcia od Fundacji zostanie przedłożone teraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które na wniosek prywatnych właścicieli prowadzi postępowanie administracyjne o wykreślenie zabytkowej fasady z rejestru zabytków województwa lubuskiego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://lubuskie.ngo.pl/wiadomosc/910211.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 02.09.2013