Przez Romów spadnie mi wartość mieszkania! Protest na Tarnogaju

Ponad 50 osób przyszło na spotkanie do siedziby rady osiedla przy ul. Henrykowskiej we Wrocławiu. Podpisywali tam petycję do urzędu miasta. Nie chcą: "kradzieży na osiedlu, dewastacji, degradacji środowiska i włamań do samochodów". Przypominają: "Osiem lat temu mieliśmy ich już u siebie i wiemy, co to za problem".
To nie ksenofobia?
- Akcję robiliśmy na szybko. Wczoraj dowiedzieliśmy się o tym z mediów - wyjaśnia Krzysztof Suty, przewodniczący Rady Osiedla Tarnogaj. - Osiem lat temu takie koczowisko już u nas było i protest spowodował, że zostało ono usunięte przez policję i straż miejską. Postawienia teraz kontenerów przy ul. Bogedeina obok schroniska dla bezdomnych nikt z mieszkańcami nie konsultował.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,15274322,Przez_Romo...
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.01.2014