NIK wykrył gender. Kobiety zarabiają mniej, bo wybierają inne studia

To nie dyskryminacja przez pracodawcę. To gender decyduje, że w instytucjach państwowych kobiety zarabiają o blisko 11 proc. mniej od mężczyzn.

Takie wnioski płyną z niepublikowanego jeszcze raportu. Na wniosek pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz NIK przebadał płace 120 tys. osób we wszystkich ministerstwach, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich, w 15 wylosowanych urzędach centralnych, 124 urzędach gmin, miast na prawach powiatu i starostw powiatowych, 202 spółkach komunalnych i 91 spółkach skarbu państwa.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,15382986,NIK_wykryl_gender__Kobie...
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.02.2014