Romowie idą do urzędu wojewódzkiego, a tam...

Grupa obywateli Rumunii, którą we wtorek właściciele chcieli usunąć z altanki przy ul. Krauthofera w Poznaniu, zwróciła się o pomoc do Urzędu Wojewódzkiego. W liście, skierowanym do pełnomocnika ds. mniejszości etnicznych i narodowych, napisali, że chcą żyć w Poznaniu, ale potrzebują pomocy.
Cztery romskie rodziny mieszkają na ogródkach działkowych w rozpadającej się altance. W marcu powiatowy inspektor budowlany stwierdził, że w budynku nie można mieszkać, w związku z czym właściciele terenu zdecydowali się na jego rozbiórkę.
We wtorek próbowali usunąć Romów z altanki, ale rodziny nie chcą się wynieść. Pomagają im członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,15731596,Romowie_ida_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 02.04.2014