Polsko-niemieckie warsztaty 'Transfer innowacji i personelu'

Polsko-niemieckie warsztaty z udziałem przedstawicieli szczecińskich szkół wyższych oraz niemieckich przedsiębiorstw z regionu Uckermark odbędą się w dniu 10 kwietnia 2014r. w Schwedt nad Odrą.

Celem spotkania jest nawiązanie kontaktów pomiędzy polskimi uczelniami a niemieckimi przedsiębiorstwami w kierunku wypracowania dalszych form kooperacji w zakresie transferu innowacji i personelu.

Z wcześniej przeprowadzonych rozmów wynika, że z obu stron: świata biznesu i nauki, istnieje zainteresowanie transgraniczną współpracą na następujących płaszczyznach:

- opieka - opieka nad starszymi i chorymi. rehabilitacja, wellness
- pedagogika - nauczyciele, wychowawcy
- technika - specjaliści do technicznie wyspecjalizowanych firm
- logistyka - kooperacja z firmami z branży logistycznej.

W związku z powyższym na spotkaniu zostaną utworzone cztery grupy tematyczne, w których przedyskutowane będą ww. kwestie z punktu widzenia szkolnictwa wyższego oraz gospodarki.
Na każdy temat przewidziany będzie osobny stół tematyczny, który będzie obsługiwany przez jednego tłumacza i moderatora.

Planowane jest, że reprezentanci obecnych na spotkaniu polskich uczelni przedstawią profile swoich szkół celem prezentacji zebranym potencjalnych możliwości współpracy. Następnie będzie wystarczająco dużo czasu na zainicjowanie i omówienie konkretnych projektów.

Organizatorem spotkania jest Punkt Kontaktowy Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju z Eberswalde we współpracy z Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu POMERANIA w Schwedt nad Odrą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z ideą współpracy zgłaszając się na warsztaty do dnia 4 kwietnia br.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.pomerania.net/main.cfm?l=pl&rubrik=5&th=4&newsid=...
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.04.2014